[trx_section align=”left” title=”Friends, Friends,We Will Always Be!” subtitle=”- Welcome alumni -” description=”Không quan trọng bạn từ đâu đến, không quan trọng bạn tham gia VietPhil Camp trong bao nhiêu lâu, chỉ cần bạn đã từng là một thành viên của VietPhil Camp thì mãi mãi chúng ta sẽ là anh em bạn bè. VietPhil Camp không chỉ là một trại hè, chúng ta còn là một gia đình! ” top=”small” bottom=”small”][/trx_section]
[trx_section class=”home_gallery”][cq_vc_stackgallery images=”793,783,771,772,787,786,785,773″ background=”#ffffff” tooltips=”” width=”630″ height=”425″ slideshow=”yes” slideshowdelay=”3000″ notooltip=”on” noarrow=”on” border=”10″][/trx_section]
[trx_section align=”center” title=”VIETPHIL CAMP 2018″ subtitle=”- VietPhil Camp Alumni -” link=”#” link_caption=”VIEW MORE” top=”large” bottom=”huge”][trx_team slider=”yes” controls=”pagination” interval=”3000″ cat=”85″ columns=”4″ count=”300″ top=”small” bottom=”small-” class=”dark”][trx_team_item member=”Daniel Green” photo=”712″][/trx_team_item][trx_team_item member=”Samantha North” photo=”711″][/trx_team_item][trx_team_item member=”Vallery Smith” photo=”713″][/trx_team_item][/trx_team][/trx_section][trx_section align=”center” title=”VIETPHIL CAMP 2016 – 2017″ subtitle=”- VietPhil Camp Alumni -” link=”#” link_caption=”view more” top=”large” bottom=”huge”][trx_team slider=”yes” controls=”pagination” interval=”3000″ cat=”36″ count=”100″ top=”small” bottom=”small-” class=”dark”][trx_team_item member=”Daniel Green” photo=”712″][/trx_team_item][trx_team_item member=”Samantha North” photo=”711″][/trx_team_item][trx_team_item member=”Vallery Smith” photo=”713″][/trx_team_item][/trx_team][/trx_section]