[trx_section top=”large” bottom=”large”][trx_image url=”1504″ class=”team_img”][/trx_section]
[trx_section align=”left” subtitle=”- Sứ mệnh -” description=”“VietPhil Camp mong muốn mang đến một môi trường phát triển toàn diện cho trẻ nhỏ, nơi mà trẻ được học các bài học về xây dựng tính cách, phát triển kỹ năng, khơi gợi niềm yêu thích và đam mê học ngoại ngữ – nơi các con không chỉ được học, được chơi mà còn được truyền cảm hứng và tôi luyện trên bước đường trở thành những công dân toàn cầu.”” link=”#” link_caption=”Ms Rose Nguyen” class=”team_section” top=”large” bottom=”large”][/trx_section]
[trx_section align=”center” title=”Meet Our Leadership” subtitle=”- our staff -” top=”large” bottom=”huge”][trx_team cat=”38″ top=”large” bottom=”small-” class=”dark”][trx_team_item member=”Daniel Green” photo=”712″][/trx_team_item][trx_team_item member=”Samantha North” photo=”711″][/trx_team_item][trx_team_item member=”Vallery Smith” photo=”713″][/trx_team_item][/trx_team][/trx_section]