Nguyễn Nhật Minh

Position: Singapore

Nhật Minh là chàng trai vui vẻ, hài hước, là yếu tố tâm điểm gây cười của bạn bè. Con rất nhiệt tình, hợp tác trong lớp học và các hoạt động cùng nhóm, nghiêm túc thực hiện nội qui và tuân theo giờ giấc. Đặc biệt, con có khả năng tự giải quyết vấn đề.