VietPhil Camp Alumni
- Welcome alumni -

Friends, Friends,We Will Always Be!

Không quan trọng bạn từ đâu đến, không quan trọng bạn tham gia VietPhil Camp trong bao nhiêu lâu, chỉ cần bạn đã từng là một thành viên của VietPhil Camp thì mãi mãi chúng ta sẽ là anh em bạn bè. VietPhil Camp không chỉ là một trại hè, chúng ta còn là một gia đình!
- VietPhil Camp Alumni -

VietPhil Camp 2018

Bùi Ngọc Phúc Huy
Bùi Ngọc Phúc Huy
Trại hè Philippines 2017 - Chương trình IELTS
Bùi Quang Tuấn Kiệt
Bùi Quang Tuấn Kiệt
Trại hè Philippines 2017 - Chương trình IELTS
Chu Ngọc Quang Minh
Chu Ngọc Quang Minh
Trại hè Philippines 2017
Chử Tiến Mạnh
Chử Tiến Mạnh
Trại hè Philippines 2017 - Chương trình IELTS
Dương Đức Thành
Dương Đức Thành
Trại hè Philippines 2017 - Chương trình IELTS
Dương Minh Hoàn
Dương Minh Hoàn
Trại hè Philippines 2017 - Chương trình IELTS
Đặng Đức Trung
Đặng Đức Trung
Trại hè Philippines 2017
Đặng Khánh Linh
Đặng Khánh Linh
Trại hè Philippines 2017 - Chương trình IELTS
Đinh Thảo Linh
Đinh Thảo Linh
Trại hè Philippines 2017
Đỗ Chung Nhi
Đỗ Chung Nhi
Trại hè Philippines 2017 - Chương trình IELTS
Đỗ Hoàng Vũ
Đỗ Hoàng Vũ
Trại hè Philippines 2017 - Chương trình IELTS
Đỗ Phương Linh
Đỗ Phương Linh
Trại hè Philippines 2017 - Chương trình IELTS
Đỗ Việt An
Đỗ Việt An
Trại hè Philippines 2017 - Chương trình IELTS
Hồ Đắc Diệu Linh
Hồ Đắc Diệu Linh
Trại hè Malta 2017
Hồ Kỳ Anh
Hồ Kỳ Anh
Trại hè Philippines 2017
Hoàng Việt Hùng
Hoàng Việt Hùng
Trại hè Philippines 2017
Kiều Anh Minh
Kiều Anh Minh
Trại hè Philippines 2017
Kiều Ngọc Mai
Kiều Ngọc Mai
Trại hè Philippines 2017
Lê Đình Bách
Lê Đình Bách
Trại hè Philippines 2017 - Chương trình IELTS
Lê Huy
Lê Huy
Trại hè Philippines 2017 - Chương trình IELTS
Lê Minh Việt
Lê Minh Việt
Trại hè Philippines 2017 - Chương trình IELTS
Ngô Nhật Tân
Ngô Nhật Tân
Trại hè Philippines 2017
Ngô Trần Thảo Nhi
Ngô Trần Thảo Nhi
Trại hè Philippines 2017
Nguyễn Cửu Đức Khanh
Nguyễn Cửu Đức Khanh
Trại hè Philippines 2017
Nguyễn Hương Thảo
Nguyễn Hương Thảo
Trại hè Philippines 2017
Nguyễn Huy Minh
Nguyễn Huy Minh
Trại hè Philippines 2017 - Chương trình IELTS
Nguyễn Khánh Linh
Nguyễn Khánh Linh
Trại hè Philippines 2017 - Chương trình ESL
Nguyễn Như Ngọc
Nguyễn Như Ngọc
Trại hè Philippines 2016
Nguyễn Phúc Minh Khôi
Nguyễn Phúc Minh Khôi
Trại hè Philippines 2017
Nguyễn Thành Minh
Nguyễn Thành Minh
Trại hè Philippines 2017
Nguyễn Thanh Văn
Nguyễn Thanh Văn
Trại hè Philippines 2017
Nguyễn Vinh Hải Hà
Nguyễn Vinh Hải Hà
Trại hè Philippines 2017 - Chương trình IELTS
Phạm Gia Thịnh
Phạm Gia Thịnh
Trại hè Philippines 2017 - Chương trình ESL
Phan Quý Thu Hà
Phan Quý Thu Hà
Trại hè Philippines 2016 & Malta 2017
Phan Tử Anh
Phan Tử Anh
Trại hè Philippines 2017
Trần Trương Tâm Kiên
Trần Trương Tâm Kiên
Trại hè Philippines 2017
Trần Vũ Hà Vy
Trần Vũ Hà Vy
Trại hè Philippines 2017
Văn Thiên Anh
Văn Thiên Anh
Trại hè Philippines 2017
Văn Thiên Ý
Văn Thiên Ý
Trại hè Philippines 2017
Võ Doãn Khải
Võ Doãn Khải
Trại hè Philippines 2017
Vũ Thanh Dương
Vũ Thanh Dương
Trại hè Philippines 2017
Vương Đặng Tường Nam
Vương Đặng Tường Nam
Trại hè Philippines 2017
Bùi Ngọc Phúc Huy
Bùi Ngọc Phúc Huy
Trại hè Philippines 2017 - Chương trình IELTS
Bùi Quang Tuấn Kiệt
Bùi Quang Tuấn Kiệt
Trại hè Philippines 2017 - Chương trình IELTS
Chu Ngọc Quang Minh
Chu Ngọc Quang Minh
Trại hè Philippines 2017
Chử Tiến Mạnh
Chử Tiến Mạnh
Trại hè Philippines 2017 - Chương trình IELTS
Dương Đức Thành
Dương Đức Thành
Trại hè Philippines 2017 - Chương trình IELTS
Dương Minh Hoàn
Dương Minh Hoàn
Trại hè Philippines 2017 - Chương trình IELTS
Đặng Đức Trung
Đặng Đức Trung
Trại hè Philippines 2017
Đặng Khánh Linh
Đặng Khánh Linh
Trại hè Philippines 2017 - Chương trình IELTS
Đinh Thảo Linh
Đinh Thảo Linh
Trại hè Philippines 2017
Đỗ Chung Nhi
Đỗ Chung Nhi
Trại hè Philippines 2017 - Chương trình IELTS
Đỗ Hoàng Vũ
Đỗ Hoàng Vũ
Trại hè Philippines 2017 - Chương trình IELTS
Đỗ Phương Linh
Đỗ Phương Linh
Trại hè Philippines 2017 - Chương trình IELTS
Đỗ Việt An
Đỗ Việt An
Trại hè Philippines 2017 - Chương trình IELTS
Hồ Đắc Diệu Linh
Hồ Đắc Diệu Linh
Trại hè Malta 2017
Hồ Kỳ Anh
Hồ Kỳ Anh
Trại hè Philippines 2017
Hoàng Việt Hùng
Hoàng Việt Hùng
Trại hè Philippines 2017
Kiều Anh Minh
Kiều Anh Minh
Trại hè Philippines 2017
Kiều Ngọc Mai
Kiều Ngọc Mai
Trại hè Philippines 2017
Lê Đình Bách
Lê Đình Bách
Trại hè Philippines 2017 - Chương trình IELTS
Lê Huy
Lê Huy
Trại hè Philippines 2017 - Chương trình IELTS
Lê Minh Việt
Lê Minh Việt
Trại hè Philippines 2017 - Chương trình IELTS
Ngô Nhật Tân
Ngô Nhật Tân
Trại hè Philippines 2017
Ngô Trần Thảo Nhi
Ngô Trần Thảo Nhi
Trại hè Philippines 2017
Nguyễn Cửu Đức Khanh
Nguyễn Cửu Đức Khanh
Trại hè Philippines 2017
Nguyễn Hương Thảo
Nguyễn Hương Thảo
Trại hè Philippines 2017
Nguyễn Huy Minh
Nguyễn Huy Minh
Trại hè Philippines 2017 - Chương trình IELTS
Nguyễn Khánh Linh
Nguyễn Khánh Linh
Trại hè Philippines 2017 - Chương trình ESL
Nguyễn Như Ngọc
Nguyễn Như Ngọc
Trại hè Philippines 2016
Nguyễn Phúc Minh Khôi
Nguyễn Phúc Minh Khôi
Trại hè Philippines 2017
Nguyễn Thành Minh
Nguyễn Thành Minh
Trại hè Philippines 2017
Nguyễn Thanh Văn
Nguyễn Thanh Văn
Trại hè Philippines 2017
Nguyễn Vinh Hải Hà
Nguyễn Vinh Hải Hà
Trại hè Philippines 2017 - Chương trình IELTS
Phạm Gia Thịnh
Phạm Gia Thịnh
Trại hè Philippines 2017 - Chương trình ESL
Phan Quý Thu Hà
Phan Quý Thu Hà
Trại hè Philippines 2016 & Malta 2017
Phan Tử Anh
Phan Tử Anh
Trại hè Philippines 2017
Trần Trương Tâm Kiên
Trần Trương Tâm Kiên
Trại hè Philippines 2017
Trần Vũ Hà Vy
Trần Vũ Hà Vy
Trại hè Philippines 2017
Văn Thiên Anh
Văn Thiên Anh
Trại hè Philippines 2017
Văn Thiên Ý
Văn Thiên Ý
Trại hè Philippines 2017
Võ Doãn Khải
Võ Doãn Khải
Trại hè Philippines 2017
Vũ Thanh Dương
Vũ Thanh Dương
Trại hè Philippines 2017
Vương Đặng Tường Nam
Vương Đặng Tường Nam
Trại hè Philippines 2017
- VietPhil Camp Alumni -

VietPhil Camp 2016 - 2017

Bùi Ngọc Phúc Huy
Bùi Ngọc Phúc Huy
Trại hè Philippines 2017 - Chương trình IELTS
Bùi Quang Tuấn Kiệt
Bùi Quang Tuấn Kiệt
Trại hè Philippines 2017 - Chương trình IELTS
Chu Ngọc Quang Minh
Chu Ngọc Quang Minh
Trại hè Philippines 2017
Chử Tiến Mạnh
Chử Tiến Mạnh
Trại hè Philippines 2017 - Chương trình IELTS
Dương Đức Thành
Dương Đức Thành
Trại hè Philippines 2017 - Chương trình IELTS
Dương Minh Hoàn
Dương Minh Hoàn
Trại hè Philippines 2017 - Chương trình IELTS
Đặng Đức Trung
Đặng Đức Trung
Trại hè Philippines 2017
Đặng Khánh Linh
Đặng Khánh Linh
Trại hè Philippines 2017 - Chương trình IELTS
Đinh Thảo Linh
Đinh Thảo Linh
Trại hè Philippines 2017
Đỗ Chung Nhi
Đỗ Chung Nhi
Trại hè Philippines 2017 - Chương trình IELTS
Đỗ Hoàng Vũ
Đỗ Hoàng Vũ
Trại hè Philippines 2017 - Chương trình IELTS
Đỗ Phương Linh
Đỗ Phương Linh
Trại hè Philippines 2017 - Chương trình IELTS
Đỗ Việt An
Đỗ Việt An
Trại hè Philippines 2017 - Chương trình IELTS
Hồ Đắc Diệu Linh
Hồ Đắc Diệu Linh
Trại hè Malta 2017
Hồ Kỳ Anh
Hồ Kỳ Anh
Trại hè Philippines 2017
Hoàng Việt Hùng
Hoàng Việt Hùng
Trại hè Philippines 2017
Kiều Anh Minh
Kiều Anh Minh
Trại hè Philippines 2017
Kiều Ngọc Mai
Kiều Ngọc Mai
Trại hè Philippines 2017
Lê Đình Bách
Lê Đình Bách
Trại hè Philippines 2017 - Chương trình IELTS
Lê Huy
Lê Huy
Trại hè Philippines 2017 - Chương trình IELTS
Lê Minh Việt
Lê Minh Việt
Trại hè Philippines 2017 - Chương trình IELTS
Ngô Nhật Tân
Ngô Nhật Tân
Trại hè Philippines 2017
Ngô Trần Thảo Nhi
Ngô Trần Thảo Nhi
Trại hè Philippines 2017
Nguyễn Cửu Đức Khanh
Nguyễn Cửu Đức Khanh
Trại hè Philippines 2017
Nguyễn Hương Thảo
Nguyễn Hương Thảo
Trại hè Philippines 2017
Nguyễn Huy Minh
Nguyễn Huy Minh
Trại hè Philippines 2017 - Chương trình IELTS
Nguyễn Khánh Linh
Nguyễn Khánh Linh
Trại hè Philippines 2017 - Chương trình ESL
Nguyễn Như Ngọc
Nguyễn Như Ngọc
Trại hè Philippines 2016
Nguyễn Phúc Minh Khôi
Nguyễn Phúc Minh Khôi
Trại hè Philippines 2017
Nguyễn Thành Minh
Nguyễn Thành Minh
Trại hè Philippines 2017
Nguyễn Thanh Văn
Nguyễn Thanh Văn
Trại hè Philippines 2017
Nguyễn Vinh Hải Hà
Nguyễn Vinh Hải Hà
Trại hè Philippines 2017 - Chương trình IELTS
Phạm Gia Thịnh
Phạm Gia Thịnh
Trại hè Philippines 2017 - Chương trình ESL
Phan Quý Thu Hà
Phan Quý Thu Hà
Trại hè Philippines 2016 & Malta 2017
Phan Tử Anh
Phan Tử Anh
Trại hè Philippines 2017
Trần Trương Tâm Kiên
Trần Trương Tâm Kiên
Trại hè Philippines 2017
Trần Vũ Hà Vy
Trần Vũ Hà Vy
Trại hè Philippines 2017
Văn Thiên Anh
Văn Thiên Anh
Trại hè Philippines 2017
Văn Thiên Ý
Văn Thiên Ý
Trại hè Philippines 2017
Võ Doãn Khải
Võ Doãn Khải
Trại hè Philippines 2017
Vũ Thanh Dương
Vũ Thanh Dương
Trại hè Philippines 2017
Vương Đặng Tường Nam
Vương Đặng Tường Nam
Trại hè Philippines 2017