Bùi Tuấn Anh

Position: Singapore

Tuấn Anh rất ngoan, tự lập và hiểu chuyện. Con luôn theo sát lịch trình của trại, không phải để cô nhắc nhở nhiều. Con rất vui vẻ, tích cực trong lớp, hòa đồng với các bạn.