Trải nghiệm

Các chương trình Trại hè Tiếng Anh với mục tiêu cho con trải nghiệm sớm cuộc sống tại nước ngoài như Mỹ, Canada, Malta… để có thể chuẩn bị cho kế hoạch du học sau này