Home Mục tiêu trại hè Trại hè Kỹ năng quốc tế

Trại hè Kỹ năng quốc tế

Các chương trình Trại hè kết hợp giữa Tiếng Anh và Kỹ năng tại nước ngoài như Trại hè STEM, Trại hè Lãnh đạo trẻ Châu Á