Cao Gia Khang

2023
Trại hè: English Fella

Gia Khang – (ERIC) là một bạn nam ngoan ngoãn, hoà đồng với mọi người. Con hay giúp đỡ các bạn bạn trong Camp và tích cực tham gia các hoạt động thể thao. ERIC chơi thể thao rất giỏi, biết cân bằng giữa việc học và chơi thể thao của mình

Trong học tập, con đã cải thiện được thêm về trình độ tiếng Anh, đặc biệt kĩ năng Speaking và Writing. Về Việt Nam, con hãy cố gắng duy trì phong độ và tiếp tục cố gắng nhiều hơn những kĩ năng Reading & Listening để đạt được những mục tiêu mà con đặt ra nhé!