Đàm Minh Phương

2023
Trại hè: Singapore

Đàm Minh Phương – (Alice) luôn rất vui vẻ, hòa đồng với bạn bè, con luôn biết để ý và quan tâm đến người khác, luôn nhiệt tình giúp đỡ thầy cô, bạn bè, con hòa nhập nhanh chóng và được các bạn yêu quý.
Alice đã cải thiện được thêm về trình độ tiếng anh đặc biệt khả năng nghe. Con chia sẻ đã nghe và tự tin hơn khi nói chuyện giao tiếp với người nước ngoài thông qua các hoạt động hàng ngày. Con đạt được mục tiêu về khám phá văn hoá đất nước mới. Con đã tự lập và tự chăm sóc bản thân tốt hơn. Con nên mạnh dạn hơn tham gia phát biểu ý kiến và xung phong nhiều hơn trong lớp học. Con nên cố gắng sắp xếp thời gian biểu một cách khoa học hơn.