Đặng Châu Giang

2020
Trại hè: VSLC

Châu Giang xứng đáng là một chị cả đĩnh đạc, biết dẫn dắt và hỗ trợ cho toàn nhóm. Giang đã làm tốt hơn các hoạt động kết nối với các em nhỏ, biết truyền đạt lại những kiến thức mình đã có cho các thành viên khác, hoàn thành tốt nhiệm vụ leader, kiêm MC chương trình.

Châu Giang cùng các bạn trong nhóm đã được huy chương bạc kèm danh hiệu đội nhóm ấn tượng.