khac-hieu-1

Đặng Khắc Hiếu

Position: Magic Camp

Khắc Hiếu là một cậu bé có tố chất lãnh đạo, con kết nối với các bạn trong team và trong trại đông rất tốt. Con có khả năng động viên, khích lệ tinh thần các bạn khác. Hiếu khá hòa đồng, vui vẻ và sôi nổi khi tham gia các hoạt động. Con có tư duy sáng tạo rất tốt, được thể hiện trong các chương trình thiết kế thời trang, làm đũa thần, vẽ bản đồ,…. Ngoài ra, con cũng rất bình tĩnh xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình tham gia trại Đông. Tuy nhiên, tiếng Anh của con vẫn cần được tập trung phát triển hơn nữa để có thể diễn đạt các quan điểm cá nhân được trôi chảy.