Đặng Quốc Dũng

2023
Trại hè: De La Salle

Quốc Dũng – (Dave) là một trong những học sinh năng động nhất của trại hè. Con có phần thể hiện không hề lép vế so với anh chị về kiến thức, bao gồm tiếng Anh và kiến thức chung.

Trong học tập, theo nhận xét của giáo viên, con cần có một động lực học tiếng Anh lớn hơn để có thể xây dựng một nền tảng tiếng Anh với ngữ pháp và từ vựng vững chắc thêm nữa. Chúc Quốc Dũng sẽ luôn giữ tinh thần vui vẻ, lạc quan và chăm chỉ, cố gắng học tập như khi con tham gia trại hè nhé!