Đặng Trần Phúc Thiên

2022
Trại hè: JIC

Phúc Thiên là một cậu trai hướng nội, ít khi thể hiện mình, nhưng khi chơi với các bạn rất ấm áp và biết nhường nhịn. Trình độ tiếng Anh khá ổn, đã có nhiều tiến bộ rõ rệt sau 4 tuần ở trại hè.