Đặng Văn Nhật Minh

2023
Trại hè: Singapore

Đặng Văn Nhật Minh – (Lucas) là một chàng trai tự tin, là người có tham vọng và có mục tiêu xác định. Lucas đã cải thiện thêm được các kĩ năng về tiếng anh đặc biệt kĩ năng giao tiếp. Con chủ động, thích ứng nhanh. Con tích cực xung phong phát biểu, xây dựng bài học trên lớp, tự tin phát biểu trước đám đông.
Lucas nên thay đổi góc nhìn về mọi người và sự vật xung quanh tích cực và bao dung hơn. Con nên học cách kiểm soát cảm xúc và giải toả căng thăng tốt hơn để giúp cho sự phát triển của con sau này.