Đào Minh Đức

2020
Trại hè: Magic Camp

Minh Đức là một cậu bé thông minh, điềm đạm và có tố chất lãnh đạo. Con chủ động giao lưu và kết nối bạn bè trong team, thể hiện là một thành viên chín chắn, được đồng đội tin tưởng. Khi các bạn trong team gặp vấn đề mâu thuẫn, Đức biết phân tích đúng sai, từ đó giải quyết một cách thông minh, hài hòa. Con giàu năng lượng và nhiệt tình tham gia tất cả các hoạt động của chương trình Trại đông. VietPhil tin rằng với những đức tính tốt cộng với tư duy nhạy bén, Minh Đức sẽ ngày càng phát triển bản thân mạnh mẽ và toàn diện hơn trong tương lai.