Đỗ Mai Linh

2022
Trại hè: Singapore

Mai Linh hướng nội, nhưng sống tình cảm, thông minh và có óc quan sát tốt. Con theo sát những lịch trình được đề ra, đúng giờ và tự lập