Đỗ Phương Nam

2022
Trại hè: Singapore

Nam xứng đáng là anh cả của cả Camp. Con hòa đồng và có tinh thần trách nhiệm rất cao, rất biết cách quan tâm và thấu hiểu các thành viên khác trong Camp. Tiếng Anh của con tốt. Nam cũng phát huy tốt trong các hoạt động của nhóm, đặc biệt là các hoạt động cần sự chăm sóc và hòa hợp trong team.
Ngoài ra, khả năng nói trước đám đông của con khá tốt và dễ tạo thiện cảm với người nghe.