Đỗ Tất Thắng

2022
Trại hè: Singapore

Đây là một chàng trai hòa nhập với môi trường mới rất nhanh, có khiếu hài hước, được các bạn bè yêu mến. Con luôn hào hứng, năng động trong các buổi học và các hoạt động ngoại khóa, và tự tin để nói trước đám đông, tích cực xây dựng bài vở. Luôn theo sát lịch trình của trại, không để cô nhắc nhở.