Đỗ Trần Tuấn Đạt

2023
Trại hè: English Fella

Tuấn Đạt – (Harry 2) còn khá ngại ngùng và e dè trong việc bắt chuyện và kết nối với các bạn và các em ở trong trại hè. Tuy nhiên, con có một hội bạn thân, nên khi ở cạnh các bạn ấy con rất, hoạt ngôn, vui tính và thích đùa nghịch hơn.

Về học tập, Harry luôn cố gắng hoàn thành xong tất cả các bài tập của giáo viên trước khi lên lớp. Con có khả năng học từ vựng khá tốt. Điểm kiểm tra từ vựng của Harry luôn nằm trong top những bạn dẫn đầu lớp.