Đoàn Huỳnh Hải

2023
Trại hè: Singapore

Huỳnh Hải (Henry) – là chàng trai có tính cách hoà đồng, quảng giao và được mọi người trong đoàn cũng như thầy cô rất yêu mến. Con cũng biết giúp đỡ bạn bè và quan tâm tới thầy cô, con rất tình cảm. Mặc dù tới trại hè toàn bạn mới nhưng con rất nhanh chóng thích nghi và con cũng đem lại những tiếng cười cho mọi người.

Đối với trình độ tiếng Anh, con có khả năng và nền tảng tốt, tuy nhiên con cần được va chạm và rèn luyện nhiều hơn để trở nên tự tin và mạnh dạn ngay cả khi nói và thuyết trình trước đám đông.