Đoàn Quang Minh

Position: Singapore

Quang Minh là chàng trai trầm tính, nhưng tốt bụng. Sau một tuần tại trại hè, con đã năng nổ, tích cực hơn trong các hoạt động đội nhóm.