Dương Gia Bảo

2023
Trại hè: English Fella

Gia Bảo – (Baron) là một bạn nam ngoan, hoà đồng với mọi người. Con hay giúp đỡ các bạn bạn trong Camp và tích cực tham gia các hoạt động thể thao.

Tham gia trại hè lần này, con đã cải thiện được thêm về trình độ tiếng Anh, đặc biệt là kĩ năng giao tiếp. Nhiều lúc con mất tập trung nhưng con đã cố gắng và tham gia đầy đủ các lớp học tại trường. Hiện tại khả năng tiếng Anh của con đang đi đúng với lộ trình, mục tiêu của mình. Hãy luôn cố gắng hơn nữa nhé chàng trai