Dương Nhất Nam

2023
Trại hè: De La Salle

Nhất Nam – (Pacman) luôn làm các bạn và thầy cô ngưỡng mộ vì trình độ Tiếng Anh của con rất xuất sắc, tất cả các kỹ năng con đều ổn. Nếu con tiếp tục cố gắng sửa ngữ điệu trong lời nói thì khả năng tiếng Anh của con sẽ còn phát triển hơn nữa.

Trong trại hè, con là một người rất ham học, cầu toàn và sẵn sàng tiếp thu những thứ mới. Con có lối sống kỷ luật, khoa học và rất tích cực tham gia vào các hoạt động. Con cũng có tố chất lãnh đạo nhưng cần mạnh dạn hơn nữa.

Đặc biệt, Pacman còn rất chăm chỉ chơi thể thao, biết cân bằng giữa việc học và chơi. Điểm tích cực sau trại hè là con đã cười nhiều hơn, không bị căng thẳng và mở lòng hơn với các bạn.