Hà Nguyễn Đình Tùng

2023
Trại hè: WE Academy

Tùng có thể được xem là diễn viên hài của camp WE 2023 vì Tùng rất hài hước. Tùng luôn mang niềm vui, tiếng cười và năng lượng tích cực cho các cô và các bạn. Tùng rất dễ thương, khi cô cần và nhờ Tùng làm việc gì đó, Tùng rất vui vẻ giúp đỡ cô. Tùng ăn khoẻ, tích cực chơi thể thao (hầu như ngày nào Tùng cũng bơi ở trường).


Tùng rất chịu khó học và nói tiếng Anh dù khả năng tiếng Anh Tùng có phần hạn chế.
Có lẽ vì Tùng hay giỡn nên khi học tập Tùng chưa được nghiêm túc, hay bị các thầy cô dạy tiếng Anh phàn nàn. Nhưng nếu Tùng cố gắng điều chỉnh, biết lúc nào nên chơi, lúc nào nên học, Tùng sẽ dần dần tiến bộ.