Hà Phạm Gia Hân

2022
Trại hè: JIC

Gia Hân có khả năng tự thực hiện các nhiệm vụ học tập, biết thể hiện sự thân thiện và hợp tác tốt với bạn bè, có khả năng giải quyết tốt nhiệm vụ được giao. Con là một cô bé rất đáng yêu đó!