Hoàng Kim Khánh Phương

2023
Trại hè: WE Academy

Khánh Phương là một bạn nữ rất tình cảm và có khả năng hoà hợp rất nhanh. Khánh Phương chơi rất thân với các bạn ở Sài Gòn. Con rất nhẹ nhàng, lễ phép khiến người đối diện có thể bị “tan chảy’ trước sự dịu dàng của con.

Phương cũng rất chịu khó học tiếng Anh, các cô có thể thấy được sự tiến bộ của Phương. Phương nỗ lực rất nhiều nên con hãy cố gắng giữ tinh thần học tập này nhé, vì sự chăm chỉ này của Phương sẽ giúp Phương tiến bộ rất nhiều đó!