Hoàng Phan Hoài Anh

2023
Trại hè: Singapore

Hoàng Phan Hoài Anh – (Gwyn) là cô gái tràn đầy năng lượng, vui vẻ, năng động, nhiệt tình, dễ hoà nhập
Nghiêm túc, chú ý trong giờ học, tuân theo nội qui và hướng dẫn của giáo viên, tích cực tham gia và phát biểu trong lớp học. Con luôn có ý thức cố gắng phát triển tốt hơn về bản thân.
Gwyn cũng chia sẻ đã học được những bài học mới về cả góc nhìn với con người, sự vật. Con rất vui và thích vì được gặp nhiều thầy cô, được tiếp cận với nền văn hoá mới. Con cũng đã học được thêm kĩ năng về quản lí tài chính cá nhân.