Hoàng Thanh Phong

2023
Trại hè: Singapore

Hoàng Thanh Phong – Henry là cậu bé vui vẻ, lanh lợi, hoà đồng, rất hay cười, có tính hài hước, khả năng hoà nhập tốt, tốt tính với bạn bè. Henry đã làm quen được nhiều bạn mới, có thêm những kinh nghiệm thực tiễn cho cá nhân.
Con nên tập trung khi tham gia lớp học và cần nâng cao về kĩ năng tiếng anh. Mặc dù con cũng có ý thức hơn nhưng con vẫn cần cải thiện thêm về khả năng tự lập.