Hoàng Tuệ Linh

2023
Trại hè: WE Academy

Tuệ Linh là một bạn nữ nhỏ tuối nhất trong đoàn Hà Nội. Tuệ Linh rất dễ thương và chịu khó luyện tập nói tiếng Anh rất nhiều. Con chăm chỉ và rất có ý thức trong việc tự học tiếng Anh.
Đời sống sinh hoạt của Tuệ Linh tốt, ăn uống, vệ sinh cá nhân đều tự làm, không để cô nhắc nhở.