Huỳnh Bảo Khang

2022
Trại hè: Singapore

Bảo Khang rất năng nổ trong các hoạt động và hòa đồng với tất cả bạn bè, tuy có đôi lúc hơi nóng tính nhưng sau khi nghe các cô hòa giải và giải thích con cũng đã cố gắng sửa khuyết điểm. Năng nổ xung phong tham gia xây dựng bài vở trong lớp, tự tin thuyết trình và luôn chủ động trong các hoạt động nhóm.