Kiều Ánh Dương

2022
Trại hè: Singapore

Ánh Dương hòa nhập với các bạn và môi trường mới khá nhanh, được các bạn yêu mến. Con cũng là cô gái nhỏ có nhiều tâm sự, cần được chia sẻ. Con khá tự tin nói trước đám đông và biểu diễn trước mọi người, xử lý nhạy bén khi gặp sự cố.