Kiều Phúc Hy

2022
Trại hè: Singapore

Phúc Hy rất mạnh dạn nói tiếng Anh và có trách nhiệm trong tất cả các hoạt động nhóm trong lớp. Trong các hoạt động ngoại khóa, con tham gia rất đầy đủ, biết cách xây dựng tinh thần đồng đội với nhóm. Con cũng nhanh chóng thích nghi với văn hóa Singapore và có những ý tưởng rất sáng tạo.