Lê Hoàng Phúc

2022
Trại hè: Singapore

Hoàng Phúc là chàng trai dễ dàng tiếp nhận, làm quen và thích nghi với sự khác biệt tại Singapore. Con chủ động trao đổi những điều con thích và chưa thích. Biết cách xây dựng mối quan hệ tốt với tất cả mọi người, mạnh dạn đứng lên thuyết trình và nhận trách nhiệm khi làm công việc nhóm.