Lê Hoàng Trang Anh

2023
Trại hè: Singapore

Lê Hoàng Trang Anh – (Cindy) là cô bé hướng nội, ít chủ động giao tiếp với mọi người nhưng dễ gần. Con chín chắn và trưởng thành hơn các bạn đồng trang lứa nên còn hơi khó tính và khắt khe. Tuy nhiên con cũng hiểu rõ được những điểm mạnh và điểm yếu của bản thân.
Cindy cũng đã rất cố gắng để cải thiện dần những điểm yếu của mình, con đã dần tự tin và hoà nhập hơn với các bạn. Con đã biết tự lập, tự chăm sóc bản thân hơn. Con cũng rất phóng khoáng và thoải mái, xởi lởi với bạn bè.
Con nên chủ động hơn trong giao tiếp với bạn bè, nên tích cực và mạnh dạn phát biểu ý kiến.