Lê Ngọc Kim Uyên

2022
Trại hè: Singapore

Kim Uyên là một trong những học sinh thể hiện tốt nhất của trại hè. Trong các hoạt động nhóm, con đóng vai trò là người dẫn dắt, hướng dẫn và chịu trách nhiệm chính. Con biết cách lắng nghe, tổng hợp và phân công công việc trong team. Trong các hoạt động ngoại khóa con cũng rất chủ động và tạo được sự tin tưởng, yêu mến của tất cả các bạn trong Camp.