Lê Nguyễn Hoàng Gia

2022
Trại hè: JIC

Hoàng Gia hòa đồng, năng nổ, sẵn sàng giúp đỡ các bạn khác. Con cũng có khả năng họp nhóm tốt với các bạn, trình bày ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu, mạnh dạn đưa ra những ý kiến cá nhân.