Lương Minh Sơn

2022
Trại hè: Singapore

Minh Sơn là cậu bé ngoan, lễ phép, biết quan tâm giúp đỡ các bạn xung quanh và các cô, ga lăng, sống tình cảm được nhiều bạn bè yêu mến. Con tự tin, chủ động giao tiếp Tiếng Anh với các cô giáo người bản xứ. Trong lớp con hay tham gia phát biểu, xung phong xây dựng bài vở năng nổ, nhiệt huyết. Tác phong tốt, thực hiện đúng nội quy và chủ động dậy sớm và đúng giờ theo thời khóa biểu.