Lương Ngọc Minh Hà

2022
Trại hè: Singapore

Minh Hà là cô bé rất tò mò về thế giới xung quanh, hay đặt câu hỏi và dễ làm quen với bạn mới. Con thích nghi tốt với môi trường mới, luôn chủ động, tích cực tham gia vào các hoạt động chung.