Lưu Minh Trí

Position: JIC

Minh Trí có một nguồn năng lượng vô cùng dồi dào, giúp người đối diện thấy hào hứng và vui vẻ hơn rất nhiều. Mặc dù còn nhiều bướng bỉnh, nhưng con đã cải thiện thái độ học tập hơn rất nhiều sau 1-2 tuần đầu trại hè.