Ngô Thế Bảo Khanh

2023
Trại hè: Singapore

Bảo Khanh (Khanh) – người anh cả của đoàn. Con rất hoà đồng và quảng giao, luôn có thái độ tích cực đối với tất cả các hoạt động của trại hè. Con có sự chủ động cao và trưởng thành qua những việc giúp cô quản lý chăm sóc các em nhỏ cũng như khả năng tự lập thích nghi của mình.

Khả năng tiếng Anh của con hoàn toàn đáp ứng tốt các hoạt động cũng như học tập trong trại hè. Con cần bám sát các mục tiêu học tập cũng như phát huy những tính cách tốt của mình để có thể gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống.