Nguyễn Cao Thắng

Position: Singapore

Cao Thắng là cậu bé khá trầm tính, nhưng vui vẻ, hoà đồng, dễ gần. Con khá hợp tác, nghiêm túc trong giờ học và các hoạt động cùng đội nhóm, có khả năng thích nghi và hoà nhập môi trường mới.