Nguyễn Đức Anh Tú

2023
Trại hè: Beci

Anh Tú – (Ryan) được đánh giá là một người bạn tốt bụng, đáng tin cậy và hài hước. Con tích cực tham gia các hoạt động nhóm và có thái độ hợp tác, tôn trọng với các thầy cô.

Về học tập con luôn chăm chỉ, biết cách chủ động sắp xếp thời gian học của mình. Vì vậy mà tiếng Anh của con đã có sự tiến bộ và xuất hiện những cải thiện tốt về các kỹ năng. Hiện tại con đang đi đúng hướng, hy vọng về Việt Nam, con sẽ tiếp tục cố gắng duy trì và phát huy để có thể đạt được những mục tiêu mà con mong muốn, con nhé!