Nguyễn Hà Phúc Tân

2022
Trại hè: JIC

Phúc Tân là chàng trai có ý thức tự học, biết trao đổi ý kiến cùng bạn rất tốt, có năng lực giải quyết tốt những tình huống phát sinh. Cố gắng phát huy hơn con nhé!