Nguyễn Hoàng Diễm

2023
Trại hè: WE Academy

Hoàng Diễm là một bạn nữ rất thông minh sáng dạ. Vốn từ ngữ trong tiếng Việt lẫn tiếng Anh của Diễm rất tốt. Diễm rất chăm học, thái độ học tập của Diễm nghiêm túc và không bao giờ để các cô nhắc nhở.

Khả năng tiếng Anh của Diễm rất siêu, con luôn tự tin tham gia các hoạt động trên lớp, ngoài giờ và đạt kết quả cao. Điều này khiến các cô rất tự hào về Diễm.

Hãy luôn là cô bé hoạt bát, năng động và không ngừng cố gắng thật nhiều trong học tập con nha!