Nguyễn Hồng Nhung

2022
Trại hè: JIC

Một cô gái khá khép kín, nhưng sống tình cảm và chan hòa với mọi người. Hồng Nhung cũng đã rất nỗ lực và có nhiều tiến bộ trong quá trình học tập tại trại hè!