Nguyễn Huỳnh Gia Bảo

2022
Trại hè: JIC

Gia Bảo là một cậu bé tự giác trong sinh hoạt và học tập, có thái độ học tập tích cực. Đặc biệt, tuy là một học viên nhỏ tuổi, nhưng Gia Bảo rất có trách nhiệm, tự chủ và luôn chủ động trong mọi hoạt động.