Nguyễn Khắc Sáng

2023
Trại hè: Singapore

Khắc Sáng (Alex) là một chàng trai vui vẻ, hoà đồng và rất trưởng thành, hiểu chuyện. Alex rất ngoan và chủ động tuân thủ nội quy trại hè và mọi người rất yên tâm khi giao bất cứ công việc gì cho Alex.

Alex cũng rất biết nhường nhịn và làm gương cho các bạn. Các hoạt động trong trại hè con đều có tác phong tích cực và đóng góp mang tính xây dựng cho trại hè. Alex hãy cố gắng phát huy năng lượng này dù ở bất kỳ tập thể nào nhé.