Nguyễn Khánh Ngọc

2023
Trại hè: Singapore

Nguyễn Khánh Ngọc – (Rosie) là một cô gái tự tin, hoạt ngôn, rất dễ để làm quen các bạn mới. Tuy nhiên con chưa tự tin vào khả năng tiếng Anh của mình cũng như chưa tự tin để thuyết trình trước lớp.
Rosie có chia sẻ sau trại hè con học được rất nhiều điều mới tại đất nước Singapore, và cũng học được rất nhiều kỹ năng để chăm sóc bản thân, tự lập hơn khi không có ba mẹ bên cạnh. Rosie có sự cố gắng trong học tập tuy nhiên cần cải thiện sự tự tin của bản thân hơn.