Nguyễn Mai Khanh

2023
Trại hè: Singapore

Mai Khanh – (Grace) là một cô bé ban đầu hơi ít nói nhưng sau một khoảng thời gian, các cô nhận ra đó không phải do tính cách rụt rè, mà con thuộc tuýp sẽ quan sát trước và rất chắc chắn với những quyết định của mình.

Trong quan hệ với các thành viên trong Trại hè, con cũng rất hòa đồng và nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể. Thói quen quan sát là một trong những kỹ năng cần có để trở thành một người lãnh đạo – người mà con đã nói với cô rằng con muốn trở thành. Grace hãy cố gắng phát huy tố chất và xây dựng mục tiêu rõ ràng để trở thành người mà con muốn nhé!