Nguyễn Minh Khoa

2022
Trại hè: Singapore

Minh Khoa khá ngoan, thích nghi tốt với môi trường mới, tự tin, mạnh dạn đưa ra ý kiến riêng, hiền lành. Tuy nhiên còn đôi lúc mất tập trung và chưa biết cách hợp tác và chưa nghiêm túc thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên.